Wat is het belang van het wettelijk verankeren van het beroep orthopedagoog generalist in de wet BIG?

De Wet individuele Beroepen in de Gezondheidszorg, kortweg de Wet BIG, is een kwaliteitswet en regelt de deskundigheid van de betreffende beroepen, door een wettelijke beschrijving van die deskundigheid, door eisen aan opleidingen te stellen en door een systeem van tuchtrecht. Ook wordt het toezicht op de opleidingen verscherpt, omdat ook dat meer vanuit de overheid gereguleerd is.