Kwaliteitsregister Orthopedagoog-Generalist Herregistratie

Ik verander van baan gedurende de herregistratietermijn, hoe voer ik dat in in mijn dossier?

Indien u gedurende de herregistratieperiode van baan verandert vergeet dan niet om de ‘oude’ werkgever alvast een werkgeversverklaring te laten ondertekenen (functie, duur en omvang aanstelling, werkzaamheden) en deze in het dossier te plaatsen. Van de ‘nieuwe’ werkgever kunt u dit aan het einde van de termijn doen. Een format hiervoor staat in het PE-dossier.