Kwaliteitsregister Orthopedagoog-Generalist Deskundigheidsbevordering

Hoe vul ik de 120 punten/uur deskundigheidsbevordering in?

Je vult de 120 punten aan deskundigheidsbevordering in met:

  • minimaal 40 punten bij- en nascholing;
  • minimaal 40 punten intervisie en/of supervisie volgen;
  • de overige 40 punten kunt u vrij invullen met bijvoorbeeld: bij- en nascholingen, intervisie, scholingsactiviteiten als docent of spreker, supervisie/leertherapie volgen of geven, publicatie van wetenschappelijke artikelen of (bestuurlijke) activiteiten voor de beroepsvereniging.

Je kunt dus ook met alleen bij- en nascholingsuren en intervisie/supervisie-uren aan de 120 punten voor deskundigheidsbevordering voldoen. Overige deskundigheidsbevordering is optioneel.

Voorbeeld:

  • 65 punten bij- en nascholing, waarvan minimaal 20 vakinhoudelijk en minimaal 20 geaccrediteerd
  • 55 punten intervisie en/of supervisie volgen