Kwaliteitsregister Orthopedagoog-Generalist Herregistratie

Ik werk als orthopedagoog-generalist als docent of doe (promotie)onderzoek, kunnen deze werkzaamheden meetellen voor mijn herregistratie?

Bepaalde werkzaamheden als docent of onderzoeker kunnen meetellen als klinisch specifieke werkervaringsuren. Zie voor de inhoudelijke eisen hieraan het Beoordelingskader orthopedagoog-generalist van de Wet BIG.