Kwaliteitsregister Orthopedagoog-Generalist Herregistratie

Ik werk als orthopedagoog-generalist met de volwassenen doelgroep, kan dit meetellen voor mijn herregistratie?

Dat kan. Werkzaamheden met betrekking tot alle leeftijden en doelgroepen kunnen meetellen voor herregistratie. Het gaat om kinderen en jongeren, maar ook volwassenen of ouderen. De leeftijd van de cliënt is niet zozeer bepalend voor het kunnen meetellen van werkervaring, maar wel de afhankelijkheidsrelatie waarin de cliënt verkeert.

Zie voor de inhoudelijke eisen aan de werkervaring het Beoordelingskader orthopedagoog-generalist van de Wet BIG en het registratiereglement versie sept 2022 van de NVO.