Kwaliteitsregister Orthopedagoog-Generalist Deskundigheidsbevordering

Een beroepsgerelateerde scholing van post-hbo niveau afgerond voor de ingangsdatum van het inhoudelijk kader, telt die mee voor mijn herregistratie?

Beroepsgerelateerde scholingen van post-hbo niveau kunnen alleen meetellen als ze zijn afgerond op of na 1 november 2022. Hiervoor wordt gekeken naar de datum op het certificaat van de scholing.