Waar bent nu naar op zoek?

Ledenraad

De ledenraad komt tenminste drie keer per jaar bijeen en neemt beslissingen over de koers van de vereniging. Ledenraadsleden denken mee over de strategie en beleid van de NVO en nemen besluiten over belangrijke verenigingszaken.

De ledenraad van de NVO bestaat momenteel uit de volgende 19 leden:

 • Joyce Aalberts; onderzoek en onderwijs, zelfstandige
 • Marieke Beentjes; onderwijs, in loondienst en zelfstandige
 • Gerda de Boer; jeugdhulp en ggz, zelfstandige
 • Elzemiek van der Bom; onderwijs, in loondienst en zelfstandige
 • Frank van Brussel; jeugdhulp, in loondienst 
 • Anne-Marie Burger - van Vliet; onderwijs, in loondienst
 • Gladys Fanoiki; jeugdhulp, in loondienst
 • Margriet Heeroma; jeugdhulp, zelfstandige
 • Matthijs Heijstek; gehandicaptenzorg, in loondienst
 • Susan Jägers; jeugdhulp, in loondienst
 • Marjolein Kleinheerenbrink; ggz, in loondienst
 • Meike Manschot; eigen praktijk voor kind jeugd en ouders, zelfstandige
 • Ad Peelen; gehandicaptenzorg, in loondienst en zelfstandige
 • Mathieu Peters; onderwijs en ggz, zelfstandige
 • Carla Schakel; orthopedagoog voor kinderen/jeugdigen met leer-, gedrags- en ontwikkelingsproblemen, zelfstandige
 • Marleen Vergeldt; jeugdhulp en ggz, in loondienst
 • Elly Voorintholt; jeugdhulp, in loondienst
 • Fieke Wellink; ggz, onderwijs en jeugdhulp, zelfstandige
 • Johan Woudenberg; onderwijs, in loondienst en zelfstandige

De precieze taken en bevoegdheden van de ledenraad leest u in artikel 18 t/m 23 van de statuten. Het volledige profiel van een ledenraadslid vindt u hier

Wilt u meer informatie over kandidaatstelling of over de ledenraad? Mail ledenraad@nvo.nl.