Waar bent nu naar op zoek?

Hét verschil maakt u samen bij de NVO

De NVO is dé beroepsvereniging van en voor universitair opgeleide (ortho)pedagogen; experts in opvoeding, ontwikkeling en afhankelijkheidsrelaties. Haar missie? U in staat stellen uw beroep met passie en vakbekwaam uit te oefenen. Lees over de vereniging, missie/visie en het strategisch beleidsplan.

Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen

  • Bent u een universitair geschoolde (ortho)pedagoog en vindt u kwaliteitsborging van uw beroep essentieel?
  • Wilt u actueel geïnformeerd zijn over relevante politieke en vakinhoudelijke ontwikkelingen?
  • Vindt u het belangrijk dat er wordt opgekomen voor de meerwaarde van pedagogen?
  • Ziet u het belang van een vereniging die zich vanuit pedagogisch perspectief mengt in maatschappelijke vraagstukken over opvoeding en ontwikkeling?

Dan hoort u bij de NVO.

Bij de NVO bent u aan het goede adres voor diverse en actuele informatie en ondersteuning op uw vakgebied. Met 8.500 leden vormen wij al ruim 50 jaar een beroepsvereniging van formaat, met de ledenraad als hoogste orgaan. We wisselen kennis met elkaar uit en behartigen uw belangen.

Bent u nog geen lid? Meld u dan eenvoudig online aan.

Missie & Visie

De NVO is dé beroepsvereniging van en voor universitair opgeleide pedagogen en orthopedagogen en heeft drie kerntaken:

  1. Belangenbehartiging
  2. Dienstverlening
  3. Kwaliteitsborging

Daarnaast maakt de NVO zich sterk voor het veilig en gezond opgroeien van kinderen en jongeren. Ook het opdoen, benutten en delen van kennis en het stimuleren van samenwerkingen staan hoog in het vaandel.

Ambities, vastgelegd in het strategisch beleidsplan

De behoefte aan pedagogische kennis en de aantrekkende arbeidsmarkt bieden kansen voor pedagogen en orthopedagogen. Dié context biedt ook kansen voor professionals om de voor hen zo noodzakelijke ruimte op te eisen voor het uitoefenen van hun vak.

De NVO grijpt deze kansen en mogelijkheden aan en heeft deze in ambities vertaald. Deze ambities zijn opgenomen in het Strategisch Beleidsplan.


Waar werken de NVO pedagogen?

(Ortho)pedagogen werken met kinderen, jongeren en volwassenen in een afhankelijkheidsrelatie. Zij zijn werkzaam in uiteenlopende werkvelden:

Werken aan vakbekwaamheid

Wetenschap en praktijk staan niet stil. De behoefte aan pedagogische kennis en de aantrekkende arbeidsmarkt bieden kansen voor (ortho)pedagogen. Dié context biedt ook kansen voor professionals om de voor hen zo noodzakelijke ruimte op te eisen voor het uitoefenen van hun vak. Daarom investeren (ortho)pedagogen structureel in deskundigheidsbevordering. 

Het opdoen van nieuwe kennis en het werken aan vakbekwaamheid en persoonlijke ontwikkeling via intervisie en bij- en nascholing. De NVO stimuleert en faciliteert professionals om zich voortdurend te blijven ontwikkelen en kennis te blijven delen, binnen en buiten de beroepsgroep. 

Over de NVO

De NVO als organisatie

De NVO kent een verenigingsstructuur met een ledenraad, bestuur, colleges en commissies. Die worden ondersteund door een bureau met servicedesk. Leden en samenwerkingspartners kunnen bij de servicedesk terecht met vragen over het beroep, de vereniging, het lidmaatschap, het kwaliteitsregister en met vragen over beleidsmatige, beroepsethische en arbeidsrechtelijke onderwerpen. 

Waarom lid worden van de NVO?

Wij ondersteunen uw beroepsuitoefening middels de organisatie van workshops, congressen, netwerkbijeenkomsten en intervisiegroepen. Behaal registraties en herregistraties om uw vakbekwaamheid te toetsen of raadpleeg de helpdesk voor uw beroepsethische vraagstukken.

Bekijk lidmaatschap