Kwaliteitsregister Orthopedagoog-Generalist Herregistratie

Wat is de werkervaringseis voor herregistratie als orthopedagoog-generalist?

Vanaf 1 november 2022 geldt een minimum aantal uur van 3120 voor de werkervaring als orthopedagoog-generalist. Deze eis is gelijk aan de werkervaringseis van het BIG-register. Zie voor de inhoudelijke eisen aan de werkervaring het Beoordelingskader orthopedagoog-generalist van de Wet BIG.

Op moment van publicatie (01/11/2022) geldt er nog geen herregistratie voor orthopedagogen-generalist in het BIG-register. Orthopedagogen-generalist die al voor de start van de herregistratie voor de orthopedagoog-generalist in het BIG-register een herregistratiedossier hadden bij de NVO, mogen deze herregistratietermijn nog afmaken met de eis van 2500 uur werkervaring (met minimaal 1000 uur aan klinische werkzaamheden).

Wij raden wel aan om zo snel als mogelijk op de werkplek rekening te houden met het Beoordelingskader orthopedagoog-generalist van de Wet BIG.