Kwaliteitsregister NVO orthopedagoog Herregistratie

Welke bij- en nascholing kan ik gebruiken voor mijn herregistratie?

In totaal moet er 40 punten aan bij- en nascholing worden behaald binnen de herregistratietermijn van 5 jaar. Daarvan moeten:

 • minimaal 20 punten bestaan uit vakinhoudelijke scholing, en
 • minimaal 20 punten uit geaccrediteerde scholing

De geaccrediteerde bij- en nascholingen vind je de digitale nascholingsagenda (PE-online).

Vakinhoudelijke scholing moet op post-master niveau zijn en relevant voor het vak van de orthopedagoog. Je toont dit aan door bij het opvoeren van een scholing in je dossier - naast een certificaat - een programma van de gevolgde scholing bij te voegen waaruit blijkt:

 • dat de docenten academisch zijn opgeleid;
 • dat de doelgroep van de scholing bestaat uit academisch geschoolden;
 • wat het aantal contacturen is;
 • welke onderwerpen worden behandeld en op welke wijze.

Vanaf 1 november 2022 is het ook mogelijk om beroepsgerelateerde scholingen op te voeren in je dossier bij de NVO. Deze scholingen moeten relevant zijn voor het vak van de orthopedagoog en mogen ook van post-hbo niveau zijn. Dit type scholingen heeft betrekking op de competenties uit het CanMEDS-model anders dan het ‘Vakinhoudelijk handelen’ (zie de beschrijving in het document onderaan deze pagina). Je toont dit aan door in je dossier – naast een certificaat - een duidelijk programma van de gevolgde scholing bij te voegen waaruit blijkt:             

 • dat de docenten op minimaal hbo-niveau zijn opgeleid;
 • wat de kwalificaties/registraties/opleidingsachtergrond van de docenten zijn;
 • dat de doelgroep van de scholing bestaat uit minimaal hbo-geschoolden;
 • wat het aantal contacturen is;
 • welke onderwerpen worden behandeld en op welke wijze.

U kunt van deze scholingen de inhoudelijke contacturen meetellen. Houdt u rekening met een beoordelingstermijn van 3 maanden.