Kwaliteitsregister NVO orthopedagoog Herregistratie

Hoe toon ik werkervaring aan als zelfstandige?

In geval van een eigen praktijk kunt u middels een accountantsverklaring of verklaring van een financieel adviseur de gewerkte uren aantonen.

Daarnaast voegt u als aparte bijlage een document bij met een beschrijving van uw werkzaamheden (type cliënten/doelgroep, beschrijving klinische en overige werkzaamheden).