Waar bent nu naar op zoek?

Categorieën & tarieven van onze lidmaatschappen

Gewoon lid, vol tarief
€ 275,00 (2022: € 285)

Gewoon lid, met inkomen op of onder bijstandsniveau
€ 165,00 (2022: € 175)

Student-lid (aspirant lidmaatschap)
€ 25,00 (2022: € 25)

Gewoon lid, met prepensioen of ouderdomspensioen
€ 165,00 (2022: € 175)

Gewoon lid, tevens lid van het NIP
€ 230,00 (2022: € 240)

Gewoon lid, in opleiding voor: NVO registratie orthopedagoog generalist, postmaster orthopedagoog/psycholoog SKJ, gz-psycholoog BIG, kinder- en jeugdpsycholoog NIP, schoolpsycholoog (RINO/SPON), psychotherapeut BIG, systeemtherapeut (NVRG), cognitief gedragstherapeut VGCt, klinisch psycholoog BIG en klinisch neuropsycholoog BIG. AIO’s en OIO’s. max. 3 jaar
€ 165,00 (2022: € 175)

Gewoon lid, deelt het NVO magazine De Pedagoog met partner NVO lid op zelfde adres wonend
€ 250,00 (2022: € 260)

Gewoon lid, wonend in het buitenland
€ 165,00 (2022: € 175)

Aspirant lid, in bezit van vergelijkbaar maar nog niet erkend buitenlands diploma
€ 165,00 (2022: € 175)

Belangstellend lid, niet voldoend aan vereisten die aan gewone en aspirant leden worden gesteld; op voordracht van twee gewone leden
€  140,00 (2022: € 150)

Gewoon lid, starters, eerste 2 jaar na afstuderen max. 2 contributiejaren
€ 95,00 (2022: € 100)

De contributie die u betaalt voor uw NVO-lidmaatschap heeft de status van vakbondscontributie. Dit omdat de NVO federatiepartner is van cao-partijen FBZ en FvOv. Dit betekent dat u verschillende mogelijkheden heeft om uw contributie gedeeltelijk via uw werkgever vergoed te krijgen. > Meer informatie (achter de inlog)