Commissies

De NVO kent momenteel vijf commissies die bestaan uit leden van de NVO.

Accreditatiecommissie NVO Orthopedagoog/Pedagoog

De taak van de commissie is de beoordeling van accreditatieaanvragen voor universitaire bachelor en master opleidingen (ortho)pedagogiek en onderwijskunde. Daarnaast beoordeelt zij aanvragen van individuele leden die een universitair programma hebben voltooid dat niet is geacrrediteerd. Ten slotte ontwikkelt de commissie regelingen/richtlijnen voor registraties en de basisaantekening diagnostiek (zoals de herregistratie).

Accreditatiecommissie NVO Orthopedagoog Generalist

Deze commissie beoordeelt aanvragen voor accreditatie voor opleidingen voor de registratie Orthopedagoog Generalist. Het gezamenlijke accreditatiebureau Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP - NVO Orthopedagoog Generalist beoordeelt bij- en nascholingen, voor de (her-)registratieregelingen van deze registers. De commissie ontwikkelt regelingen voor de accreditatie voor cursorisch onderwijs van KJ - OG.

Commissie Kwaliteit, Registratie en Supervisie OG

Deze commissie is belast met het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur van de NVO over het kwaliteits-, registratie- en supervisiebeleid van de vereniging betreffende de registratie NVO orthopedagoog-generalist.

Commissie Registratie OG en supervisoren OG

Deze commissie beoordeelt aanmeldingen en aanvragen van leden die het opleidingstraject tot orthopedagoog-generalist gaan volgen en hebben gevolgd. Daarnaast behandelt de commissie verzoeken voor herregistratie en beheert zij het supervisorenbestand. In november organiseert de commissie de jaarlijkse supervisorenbijeenkomst. Ten slotte ontwikkelt de commissie regelingen voor de (her)registratie OG en supervisie.

Commissie Wetenschap

De algemene opdracht van de commissie wetenschap is om de NVO te adviseren over de bevordering van wetenschappelijk onderzoek dat relevant is voor het werkveld van (ortho)pedagogen en onderwijskundigen. Daarnaast honoreert en beoordeelt de commissie vanuit het NVO onderzoeksfonds onderzoeksvoorstellen. Tot slot is een doel van de commissie om activiteiten te initiëren die het benutten van wetenschappelijke kennis in de praktijk stimuleren.