Waar bent nu naar op zoek?

Redactie de Pedagoog

De Pedagoog is een uitgave van de NVO en informeert over wetenschappelijke en beroepsontwikkelingen binnen de pedagogiek. Het blad verschijnt 4x per jaar in een oplage van 9.000 exemplaren. Deze wordt verzonden aan leden van de NVO en andere geïnteresseerden.

In de redactie nemen de volgende leden deel:

 • Marleen Baeten
 • June Bragg
 • Ezra van den Broek
 • Annemiek Haalboom (hoofdredactie)
 • Peter Hoffenaar
 • Femmie Juffer
 • Andries Kamminga
 • Aafke Peeten - de Klein
 • Anoesjka Peters - van Leur (redactiesecretaris)
 • Cathy Schrijner
 • John Smeets
 • Mariska van der Steege


Ledenmagazine de Pedagoog

De omslagartikelen van het blad de Pedagoog kunt u hieronder en via het linkermenu (archief) downloaden. Wilt u één van de bladen in zijn geheel downloaden dan kan dit alleen via het ledengedeelte van deze website. 

Heeft u vragen over de inhoud, wilt u een advertentie plaatsen of een papieren versie ontvangen neem dan contact op met Anoesjka Peters - van Leur, medewerker communicatie.

De Pedagoog 2021