Redactie de Pedagoog

De Pedagoog is een uitgave van de NVO en informeert over wetenschappelijke en beroepsontwikkelingen binnen de pedagogiek. Het blad verschijnt 4x per jaar in een oplage van ruim 10.000 exemplaren. Deze wordt verzonden aan leden van de NVO en andere geïnteresseerden.

In de redactie nemen de volgende leden deel:

 • Marleen Baeten
 • June Bragg
 • Bart van Gent
 • Annemiek Haalboom (hoofdredacteur)
 • Peter Hoffenaar
 • Femmie Juffer
 • Andries Kamminga
 • Rianne van Kesteren
 • Aafke Peeten - de Klein
 • Anoesjka Peters - van Leur (redactiesecretaris)
 • John Smeets
 • Sanne de Vet

Ook redactielid worden? Mail dan naar redactie@nvo.nl voor meer informatie en voorwaarden.

> Meer informatie en artikelen