Redactie de Pedagoog

De Pedagoog is een uitgave van de NVO en informeert over wetenschappelijke en beroepsontwikkelingen binnen de pedagogiek. Het blad verschijnt 4x per jaar in een oplage van 9.500 exemplaren. Deze wordt verzonden aan leden van de NVO en andere geïnteresseerden.

In de redactie nemen de volgende leden deel:

 • Marleen Baeten
 • June Bragg
 • Ezra van den Broek
 • Bart van Gent
 • Annemiek Haalboom (hoofdredactie)
 • Peter Hoffenaar
 • Femmie Juffer
 • Andries Kamminga
 • Aafke Peeten - de Klein
 • Anoesjka Peters - van Leur (redactiesecretaris)
 • Cathy Schrijner
 • John Smeets
 • Mariska van der Steege
 • Sanne de Vet

> Meer informatie en artikelen