jaar NVO

Tuchtrecht binnen de (ortho)pedagogiek (klachtenprocedure)

De beroepscode is leidend voor het handelen van de (ortho)pedagoog. Het handelen wordt -indien nodig- getoetst middels het tuchtrecht. Het tuchtrecht maakt u bewust van uw eigen verantwoordelijkheid en helpt de kwaliteit van de beroepsgroep te bewaken en verbeteren.

Inhoudsopgave

  Bent u van mening dat een (ortho)pedagoog in strijd heeft gehandeld met de beroepscode? Dan kunt u een klacht indienen bij het College van Toezicht. De klacht moet gaan over het handelen van de (ortho)pedagoog en kan worden ingediend door een cliënt, wettelijk vertegenwoordiger of andere belanghebbenden, zoals een andere professional.

  Uitspraken van onze colleges laten u zien hoe de toepassing van normen van de beroepscode in een concreet geval worden getoetst en welke handelwijzen zorgvuldig en minder zorgvuldig zijn.

  De tuchtcolleges van de NVO

  De NVO heeft twee tuchtrechtelijke instanties, het College van Toezicht en het College van Beroep. Beide colleges hebben een voorzitter (jurist) en minimaal 4 en maximaal 8 leden van de vereniging. Een lid van een tuchtcollege is géén lid van het bestuur of een andere commissie binnen de vereniging, om de onafhankelijkheid te waarborgen.

  College van Toezicht (CvT)

  Het College van Toezicht behandelt klachten ten aanzien van leden over het naleven van de beroepscode en bestaat uit de volgende leden:

  • Mw. drs. C.E.H.M. (Caroline) Backhuijs-Raijmakers
  • Dhr. mr. T.J. (Tjalling) Dorhout Mees (voorzitter)
  • Mw. drs. W.W.M. (Wilma) Hogenbirk-van Wijngaarden
  • Dhr. dr. F.C.P. (Frank) van der Horst
  • Mw. drs. S. (Simona) Klimesova
  • Mw. L.S.A. (Liselot) Nuijtinck MSc.

  Ambtelijk secretaris

  mr. J. (Joske) Siemons

  College van Beroep (CvB)

  Het College van Beroep behandelt klachten in hoger beroep en bestaat uit de volgende leden:

  • Mw. drs.  E.F.M. (Liesbeth) van Hoof
  • Mw. drs. B.J. (Biki) van Leeuwen
  • Mw. dr. mr. E.C.C. (Carla) van Os (voorzitter)
  • Mw. M.Z. (Mickey) Valkenburg-Waringa MSc.

  Ambtelijk secretaris

  mr. drs. J. (Jolande) Pfeiffer-de Buck

  Tuchtcolleges tijdens COVID19

  Gedurende de coronapandemie:

  • vinden de hoorzittingen van de colleges zoveel mogelijk digitaal plaats;
  • en is de ruimte ‘corona-proof’ ingericht als een hoorzitting in persoon plaatsvindt.

  Welke rol heeft de beroepscode binnen het tuchtrecht?

  De beroepscode geeft richting en invulling aan het begrip ‘goed pedagoog’. Worden er eisen of voorwaarden gesteld die op gespannen voet staan met de kwaliteit van het handelen van de (ortho)pedagoog? Dan biedt de beroepscode steun.

  Daarnaast vormt de beroepscode de norm waaraan het handelen van de (ortho)pedagoog kan worden getoetst door het tuchtcollege. Bijvoorbeeld wanneer een cliënt, beroepsgenoot of andere belanghebbende een klacht heeft ingediend.

  Klachtenprocedure

  Bent u van mening dat een (ortho)pedagoog in strijd heeft gehandeld met de beroepscode en komt u gezamenlijk niet tot een oplossing? Dan kunt u hierover een klacht indienen bij het College van Toezicht.

  De klacht moet gaan over het handelen van een (ortho)pedagoog die lid is van de NVO. Voor het indienen van de klacht is een klachtformulier beschikbaar. 

  Wie kan er een klacht indienen bij het College van Toezicht?

  • Cliënten
  • Wettelijke vertegenwoordigers
  • Overige belanghebbenden, zoals andere professionals