Colleges

De NVO vindt het van groot belang dat je je als pedagoog bij het beroepsmatig handelen laat leiden door de beroepscode. Om de kwaliteit van het beroepsmatig handelen te bewaken en te verbeteren, moet dit handelen getoetst kunnen worden. Het tuchtrecht maakt je bewust van jouw eigen verantwoordelijkheid en helpt de kwaliteit van de beroepsgroep te ontwikkelen en te verbeteren.

De NVO heeft hiervoor twee tuchtrechtelijke instanties, het College van Toezicht en het College van Beroep. Zij hebben beide een onafhankelijke positie binnen de vereniging.

Meer informatie is te lezen op de (Beroepscode en) Tuchtrecht pagina.