(Ortho)pedagogen in de gehandicaptenzorg

(Ortho)pedagogen in de gehandicaptenzorg ondersteunen mensen met een lichamelijke, zintuigelijke en/of verstandelijke beperking.

In Nederland wonen ongeveer 1,1 miljoen mensen met één of meerdere beperkingen. Samen met (ortho)pedagogen geven zij hun leven zo veel mogelijk vorm en blijven zij zichzelf ontwikkelen.

Wat is de rol van een (ortho)pedagoog in de gehandicaptenzorg?

(Ortho)pedagogen zijn hier van meerwaarde omdat zij naast de cliënt ook met de mensen om hen heen werken, zodat ook de sociale context zo goed mogelijk is toegerust om het welbevinden van de cliënt te verbeteren. Dan gaat het natuurlijk om de ouders/opvoeders die worden betrokken, maar ook bijvoorbeeld over de begeleiders, leerkrachten, logopedisten, ergotherapeuten en artsen.

Meer over de rol van de orthopedagoog in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking leest u in het competentieprofiel. Lees hier meer over wat de term behandeling in de gehandicaptenzorg inhoudt.

Wat betekent de NVO voor de (ortho)pedagoog in de gehandicaptenzorg?

Mensen met een beperking zijn voor zorg, ondersteuning, werk en inkomen aangewezen op:

  • Wlz
  • Wmo
  • Jeugdwet
  • Participatiewet

De NVO zet zich in voor een goede toegang tot en overgang tussen deze stelsels. Op die manier wordt de benodigde (continuïteit van) zorg bewerkstelligd.

Binnen de NVO organiseren het netwerk LZMG+ en het samenwerkingsverband ZMVB (met het NIP) vakinhoudelijke activiteiten. Deze activiteiten zijn gericht op het werken met mensen met een beperking en worden gefaciliteerd door de NVO. Regelmatig vraagt de NVO hier accreditatie voor aan.

Resultaten NVO ledenpeiling gehandicaptenzorg

In september 2022 zette de NVO een digitale enquête uit onder de leden die werken in de gehandicaptenzorg. Het doel was om de rol en de positie van de orthopedagoog en orthopedagoog-generalist in de gehandicaptenzorg in kaart te brengen.