Ereleden

Een erelid wordt voorgedragen door een aantal leden en/of door het bestuur. De ledenraad benoemt het erelid.

Criteria om een lid voor te dragen als erelid is dat het lid een bijzondere aantoonbare bijdrage heeft geleverd aan:

  • de pedagogische en onderwijskundige wetenschappen en/of;
  • het werkterrein van de pedagogiek en/of de onderwijskunde en/of;
  • de vereniging.

Ereleden zijn vrijgesteld van contributie.

De NVO heeft de volgende leden benoemd tot erelid:

  • Dhr. dr. X.M.H. (Xavier) Moonen (juli 2014)
  • Mw. drs. J.M.C. (Joyce) Aalberts (juli 2010)
  • Mw. E.J. (Liesbeth) Mulder (juni 2005)
  • Dhr. prof. dr. N. (Nathan) Deen (juni 2000)
  • Dhr. prof. dr. A.T.G. (Ad) van Gennep (april 1999) - in memoriam 1937 - 2019
  • Dhr. prof. dr. P.A. (Piet) de Ruyter (april 1999)