Beroepscompetentieprofielen van orthopedagogen

De beroepscompetentieprofielen voor de NVO orthopedagoog en orthopedagoog-generalist geven sturing aan de ontwikkeling en uitvoering van beide beroepsgroepen. Daarnaast dragen ze bij aan de zichtbaarheid van deze twee mooie beroepen. Onze orthopedagogen verdienen het immers om gezien én gehoord te worden door cliënten, werkgevers en andere professionals.

Inhoudsopgave

  De NVO heeft twee beroepscompetentieprofielen ontwikkeld, in samenwerking met de beroepsgroep zelf, opleidingen en werkgevers. Deze profielen beschrijven wat de NVO orthopedagoog en orthopedagoog-generalist is, mag en kan en wat het werkveld van deze beroepsgroepen mag verwachten.

  Onze beroepscompetentieprofielen vormen de norm van de twee beroepsgroepen. Je leest erover op deze pagina. Wil je liever het complete beroepscompetentieprofiel per beroepsgroep inzien? Download deze dan vrijblijvend als PDF-bestand.

  Het beroep orthopedagoog

  Het beroep orthopedagoog is een betekenisvol en ‘rijk’ beroep, dat zich richt op de opvoedings- en ontwikkelingsrelatie tussen de (beroeps)opvoeder en degene die zich ontwikkelt en ontplooit. Dié relatie brengen orthopedagogen in kaart, over dié relatie adviseren zij en dié relatie grijpen zij aan voor begeleiding.

  In tal van domeinen is de opvoedings- en ontwikkelingsrelatie cruciaal voor een gezonde en veilige ontwikkeling: in het onderwijs, de jeugdhulp, de gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg. Daarom staat de kwaliteit van de beroepsuitoefening bij orthopedagogen hoog in het vaandel.

  Beroepscompetentieprofielen waarborgen die kwaliteit door…

  • als norm te fungeren van beroepsgroepen
  • een ijkpunt te vormen voor opleidingsinstellingen
  • en orthopedagogen te ondersteunen in een leven-lang-leren

  NVO orthopedagoog

  Het BeroepsCompetentieProfiel NVO orthopedagoog beschrijft de kennis, vaardigheden en attitude van een startende basis-orthopedagoog.

  Een NVO orthopedagoog heeft een universitaire masteropleiding gevolgd in pedagogische wetenschappen met afstudeerrichting orthopedagogiek. Binnen deze opleiding is hulpverlening binnen de problematische opvoedings- of ontwikkelingssituatie onderdeel van het curriculum.

  Orthopedagoog-generalist

  Het BeroepsCompetentieProfiel orthopedagoog-generalist beschrijft de kennis, vaardigheden en attitude van een orthopedagoog-generalist.

  Een OG’er heeft een universitaire masteropleiding pedagogische wetenschappen, psychologie of gezondheidswetenschappen afgerond, waarin klinische vaardigheden zijn opgedaan én een klinische stage is gevolgd. Daarnaast moet een tweejarige duale postmasteropleiding tot orthopedagoog-generalist zijn gevolgd.

  Beroepscompetentieprofielen van orthopedagogen

  Als basis voor het opstellen van de beroepscompetentieprofielen is het CanMeds model gebruikt. CanMeds staat voor ‘Canadian Medical Education Directives for Specialists’ en is in 1996 ontstaan vanuit empirisch onderzoek, bij- en nascholing en de reguliere opleidingen.

  Hoewel het CanMeds model oorspronkelijk is ontwikkeld voor de medisch specialisten, is het een algemeen bruikbaar kader. 

  null