Organisatie van de NVO

De NVO kent verschillende onderdelen die dicht bij de dagelijkse praktijk van de (ortho)pedagogen staan. Hoe de NVO organisatorisch is opgebouwd, leest u hieronder.

Leden zíjn de NVO

De NVO hecht veel waarde aan de betrokkenheid van leden bij allerlei activiteiten van de vereniging. Wij staan daarmee dicht bij de werkvelden van pedagogen. Op deze manier pikt de NVO snel signalen op en onderneemt daarop direct actie:

 • Leden nemen deel aan commissies, netwerken en werk- en projectgroepen.
 • Het bureau doet regelmatig een beroep op individuele leden, experts binnen bepaalde terreinen.
 • Leden zijn actief betrokken bij publicaties die de NVO uitbrengt.
 • Leden nemen regelmatig deel aan tijdelijke werk- en projectgroepen over actuele pedagogische vraagstukken.

Hoe is de NVO georganiseerd?

De NVO bestaat uit:

 • Ledenraad
  De Ledenraad kent 20 zetels, verdeeld naar werkdomein en ‘bestaanswijze’ (loondienst en zelfstandig gevestigd).
 • Bestuur
  Het Bestuur wordt benoemd door de Ledenraad en bestaat uit 6 personen, inclusief een voorzitter en toehoorder (student of starter).

Daarnaast kent de NVO twee tuchtcolleges, enkele vaste commissies, netwerken en de redactieraad van ons kwartaalblad De Pedagoog. Ook zijn er altijd tijdelijke werk- en projectgroepen, die zich bezighouden met actuele pedagogische vraagstukken en/of met opleidings- en kwaliteitsitems.

Netwerken

Binnen de NVO zijn veel actieve leden die hun vak en werk onder de aandacht willen brengen en met elkaar ervaringen willen uitwisselen. Hiervoor biedt de NVO een platform in de vorm van verschillende netwerken, werkgroepen en samenwerkingsverbanden. Leden nemen hiertoe ook vaak het initiatief en ondernemen veel zelf door het organiseren van bijeenkomsten en het ontwikkelen van diverse publicaties.

Het netwerk Studenten & Starters wil bijdragen in de stap van student naar starter en de nieuwe generatie (ortho)pedagogen en onderwijskundigen ondersteunen bij hun professionele en persoonlijke ontwikkeling van student naar starter. Daarnaast zet het netwerk zich in om de vertaalslag te maken van academische kennis en vaardigheden naar het praktische werkveld en streeft bovendien er naar om de kloof tussen student en start te verkleinen.

Het netwerk S&S richt zich op:

 • Vakinhoudelijke onderwerpen, zoals themabijeenkomsten
 • Beroepsgerelateerde activiteiten: dit zijn praktische handvatten en professionele vaardigheden, zoals workshops, beroepscode, registraties en richtlijnen
 • Netwerkverbreding

Wil je graag aansluiten bij het Studenten & Starters netwerk of bij één van de andere netwerken maar ben je nog geen lid van de NVO? Meld je dan eerst online aan.

Meer informatie over de netwerken is te lezen op MijnNVO (achter de inlog).  Netwerk en lidmaatschap (logo’s FBZ, FvOv, P3NL, SBJ, FGZPt)

De NVO werkt met een groot aantal maatschappelijke partners, zoals collega-beroepsverenigingen, cliëntorganisaties, brancheverenigingen, zorgverzekeraars, registerorganen als SKJ en het CIBG, universiteiten en andere opleidingsinstellingen, kennisinstellingen en last but not least ministeries, gemeentes en politieke partijen.

De NVO is lid van FBZ en de FvOv en daarmee ben jij als lid van de NVO ook lid van deze werknemersorganisaties, die o.a. cao’s in zorg en onderwijs afsluiten. Als lid van de NVO heb je, als je in loondienst bent, ook recht op individuele dienstverlening door FBZ. Via ons contract met de VvAA kun jij als zelfstandig gevestigde advies krijgen over arbeidsrechtelijke vragen.

De NVO is lid van de Samenwerkende Beroepsverengingen Jeugd (SBJ) en levert zo input op beleidsvragen op het gebied van jeugd. Hetzelfde geldt voor P3NL, die mede namens de NVO input levert voor met name vraagstukken in de ggz18+.

Als lid van de FGZPt ziet de NVO toe op de regelgeving van en het toezicht op opleidingen gz-psycholoog en haar specialismes. FGZPt adviseert ook over de aanwijzing van de opleidingen OG.        

Internationaal

De NVO vindt het belangrijk dat pedagogen internationaal van elkaar blijven leren en met elkaar in contact zijn om de pedagogiek te blijven ontwikkelen als waardevol vakgebied voor samenlevingen.

Hierom zijn we ook aangesloten bij het internationale netwerk IGhB (Internationalen Geselschaft heilpädagogischer Berufs- und Fachverbände). Op deze manier onderhouden wij contact met collega-beroepsverenigingen in Duitsland, Luxemburg, Zwitserland en Slowakije én wisselen wij expertise en ervaringen uit.

> Bekijk hier de website van de IGhB