jaar NVO

Organisatie van de NVO

De NVO kent verschillende onderdelen die dicht bij de dagelijkse praktijk van de (ortho)pedagogen staan. Hoe de NVO organisatorisch is opgebouwd, leest u hieronder.

Leden zíjn de NVO

De NVO hecht veel waarde aan de betrokkenheid van leden bij allerlei activiteiten van de vereniging. Wij staan daarmee dicht bij de werkvelden van pedagogen. Op deze manier pikt de NVO snel signalen op en onderneemt daarop direct actie:

  • Leden nemen deel aan commissies, netwerken en werk- en projectgroepen.
  • Het bureau doet regelmatig een beroep op individuele leden, experts binnen bepaalde terreinen.
  • Leden zijn actief betrokken bij publicaties die de NVO uitbrengt.
  • Leden nemen regelmatig deel aan tijdelijke werk- en projectgroepen over actuele pedagogische vraagstukken.

Hoe is de NVO georganiseerd?

De NVO bestaat uit:

  • Ledenraad
    De Ledenraad kent 25 zetels, verdeeld naar werkdomein en ‘bestaanswijze’ (loondienst en zelfstandig gevestigd).
  • Bestuur
    Het Bestuur wordt benoemd door de Ledenraad en bestaat uit 6 personen, inclusief een voorzitter en toehoorder (student of starter).

Daarnaast kent de NVO twee tuchtcolleges, enkele vaste commissies en de redactieraad van ons kwartaalblad De Pedagoog. Ook zijn er altijd tijdelijke werk- en projectgroepen, die zich bezighouden met actuele pedagogische vraagstukken en/of met opleidings- en kwaliteitsitems.

Download het organogram voor een schematisch overzicht van de organisatie.

Federatie P3NL

De NVO is lid van de federatie P3NL. De federatie vertegenwoordigt ruim 36.000 psychologen, psychotherapeuten en pedagogen, op zaken die voor hen van gezamenlijk belang zijn.

P3NL staat voor een effectieve, doelmatige en cliëntgerichte zorg, die bijdraagt aan een gezonde en vitale samenleving. Transparantie over de kwaliteit en effectiviteit van de beroepsuitoefening is een speerpunt van P3NL.

Internationaal

De NVO vindt het belangrijk dat pedagogen internationaal van elkaar blijven leren en met elkaar in contact zijn om de pedagogiek te blijven ontwikkelen als waardevol vakgebied voor samenlevingen.

Hierom zijn we ook aangesloten bij het internationale netwerk IGhB (Internationalen Geselschaft heilpädagogischer Berufs- und Fachverbände). Op deze manier onderhouden wij contact met collega-beroepsverenigingen in Duitsland, Luxemburg, Zwitserland en Slowakije én wisselen wij expertise en ervaringen uit.

> Bekijk hier de website van de IGhB


Handig om te downloaden