Kwaliteitsregister Orthopedagoog-Generalist Deskundigheidsbevordering

Welke niet-geaccrediteerde bij- en nascholing kan ik gebruiken voor mijn herregistratie?

In totaal moet er 40 punten aan bij- en nascholing worden behaald binnen de herregistratietermijn van 5 jaar. Daarvan moeten:

  • minimaal 20 punten bestaan uit vakinhoudelijke scholing, en
  • minimaal 20 punten uit geaccrediteerde scholing

De punten die niet geaccrediteerd hoeven te zijn, kunnen worden gevuld met beroepsgerelateerde bij- en nascholing. Je kunt ook vakinhoudelijke scholing volgen voor meer dan de vereiste 20 punten voor vakinhoudelijke scholing. Het volgen van meer geaccrediteerde scholing kan altijd.

Op dit moment bestaat er alleen nog vakinhoudelijk geaccrediteerd aanbod; dat betekent dat de 20 punten voor geaccrediteerde scholing per definitie vakinhoudelijk van aard zijn.