Kwaliteitsregister Orthopedagoog-Generalist Deskundigheidsbevordering

Welke bewijzen zijn nodig voor mijn dossier?

Voor het aantonen van het aantal gewerkte uren en de deskundigheidsbevordering die je tijdens de herregistratietermijn hebt opgedaan, zijn de volgende bijlagen als bewijs nodig:

  • Werkervaring (2500 uur; vanaf 1 november 2022: 3120 uur voor OG)
  • Deskundigheidsbevordering (120 punten)

Download hier het bestand voor het complete overzicht.