jaar NVO
Kwaliteitsregister Orthopedagoog-Generalist Herregistratie

Welke bewijzen zijn nodig voor mijn dossier?

Om het aantal gewerkte uren en de deskundigheidsbevordering die u in de herregistratieperiode OG heeft opgedaan aan te tonen, zijn de volgende bijlagen als bewijs nodig:

  • Werkervaring (2.500 uur)
  • Deskundigheidsbevordering (120 punten)
  • Optionele onderdelen

Download hieronder het PDF-bestand voor het complete overzicht.