Kwaliteitsregister Orthopedagoog-Generalist Herregistratie

Ik heb als orthopedagoog-generalist geen direct cliëntcontact in mijn werk, kunnen deze werkzaamheden wel meetellen voor mijn herregistratie?

Voor herregistratie in het Kwaliteitsregister NVO orthopedagoog-generalist ligt het zwaartepunt bij klinische werkzaamheden of klinische activiteiten. Dit betreft alle activiteiten en/of werkzaamheden met betrekking tot cliëntgerichte zorg en begeleiding, zowel direct in contact met een cliënt als indirect via begeleiding aan of coördinatie van andere professionals. Het gaat om taken op het gebied van orthopedagogisch onderzoek, diagnostiek, behandeling en begeleiding.

In het inhoudelijk kader noemen we dit ook wel vakinhoudelijke activiteiten of cliëntgerelateerde activiteiten. Zie voor een uitgebreidere beschrijving, het inhoudelijk kader op pagina 9 en de informatie onder ‘pijler 1’ (vanaf pagina 15).

Dit geldt voor het verplicht aantal uren van 3120 uur per 5 jaar (omgerekend ongeveer 12 uur per week*). Buiten dit verplicht aantal werkervaringsuren is er ruimte voor overige werkzaamheden die passen binnen de uitoefening van het beroep orthopedagoog waarvoor kennis, inzicht en vaardigheden nodig zijn relevant voor het vakgebied. Dit kan bijvoorbeeld gaan om werkzaamheden op het gebied van adviseren over beleid, het uitvoeren van managementtaken of het verzorgen van onderwijs. De NVO onderschrijft het belang van deze werkzaamheden voor een orthopedagoog en biedt daar op deze manier ruimte voor. Zie voor de inhoudelijke eisen aan de verplichte werkervaringsuren het Beoordelingskader orthopedagoog-generalist van de Wet BIG en het registratiereglement versie sept 2022 van de NVO.

* Volgens het rekenmodel van de Wet BIG