jaar NVO

Geaccrediteerde opleidingen voor (ortho)pedagogen

Om de kwaliteit van de beroepsgroepen te waarborgen, accrediteert de NVO het scholingsaanbod voor (ortho)pedagogen. Een accreditatie toont aan dat de betreffende opleiding of cursus voldoet aan de kwaliteitseisen van de NVO. Deze kwaliteitseisen komen overeen met de eisen in de Kwaliteitsregisters.

Op deze pagina vindt u alle informatie over accreditaties bij de NVO:

Inhoudsopgave

  Overzichten van de geaccrediteerde opleidingen

  De NVO onderscheidt 3 verschillende categorieën geaccrediteerd scholingsaanbod:

  Geaccrediteerd postmaster cursorisch aanbod (bij -en nascholing)

  De nascholingsagenda vindt u het geaccrediteerde onderwijs en geaccrediteerde literatuurstudie ten behoeve van:

  • het individuele opleidingstraject tot Orthopedagoog-Generalist
  • de herregistratie Orthopedagoog-Generalist
  • de herregistratie NVO Basis-Orthopedagoog/Pedagoog
  • de herregistratie (post-)master en het opleidingstraject in het kader van registratie bij SKJ

  Samen met de sector Jeugd van het NIP accrediteert de NVO cursorisch aanbod via het gezamenlijke Accreditatiebureau Kinder -en Jeugdpsycholoog NIP - NVO Orthopedagoog Generalist.

  Bent u lid van de NVO en bezig met een opleidingstraject of met een herregistratie? Ga dan direct naar de digitale nascholingsagenda in PE-online. Wij raden u aan goed de eisen voor de NVO (her-)registraties door te nemen voordat u start met het volgen van cursorisch onderwijs.

  Graag wijzen wij u erop dat wanneer er in de nascholingsagenda aangegeven wordt dat een aanvraag in behandeling is, dit niet betekent dat dit aanbod zal worden geaccrediteerd. Wanneer zo'n aanbod wel wordt geaccrediteerd, bepaalt de Accreditatiecommissie K&J/OG de punten(verdeling).

  Geaccrediteerde universitaire opleidingen (ortho)pedagogiek

  Heeft u met goed gevolg een geaccrediteerde opleiding afgerond? Dan stroomt u zonder meer in in het Kwaliteitsregister NVO Basis Orthopedagoog of in het register NVO Basis Pedagoog.

  Geaccrediteerde NVO Supervisorenopleidingen

  Heeft u een geaccrediteerde opleiding tot supervisor succesvol afgerond en bent u geregistreerd als Orthopedagoog-Generalist? Dan wordt u zonder meer opgenomen in het NVO Kwaliteitsregister Supervisoren Orthopedagoog Generalist.

  Er zijn momenteel 3 geaccrediteerde supervisorenopleidingen.

  Accreditatie-aanvraag indienen als opleiding

  Wilt u een opleidingen laten accrediteren door de NVO? Dan vindt u hier alle benodigde aanvraagformulieren en accreditatiereglementen.

  Wij raden u aan om, voordat u een accreditatie-aanvraag indient, alle informatie en het bijbehorende accreditatiereglement goed door te nemen. 

  Ga voor meer informatie naar een van onderstaande pagina's.