Leden van verdienste

Gezamenlijk kunnen leden van de NVO een lid voordragen tot lid van verdienste. Een lid van verdienste wordt voorgedragen door een aantal leden en/of door het bestuur. De ledenraad benoemt het lid van verdienste.

Criteria om een lid voor te dragen als lid van verdienste is dat het lid een aantoonbare bijdrage heeft geleverd aan:

 • de pedagogische en onderwijskundige wetenschappen en/of;
 • het werkterrein van de pedagogiek en/of de onderwijskunde en/of;
 • de vereniging.

Leden van verdienste zijn vrijgesteld van contributie.

De NVO heeft de volgende leden benoemd tot lid van verdienste:

 • Mw. drs. Marlies Post (oktober 2023)
 • Mw. drs. Margrite Kalverboer (juni 2022)
 • Dhr. prof. dr. Micha de Winter (juni 2022)
 • Mw. drs. Ellen Loykens (juni 2022)
 • Dhr. drs. Jim Bijlstra (december 2019)
 • Mw. drs. Harriët Speelman-Komen (december 2018)
 • Dhr. dr. Stijn Sieckelinck (december 2017)
 • Dhr. drs. Jos Meijs (december 2015)
 • Dhr. dr. Bas Levering (juli 2014)
 • Mw. dr. Sabina Kef (juli 2013)