Kwaliteitsregister Orthopedagoog-Generalist Deskundigheidsbevordering

Ik heb een vakinhoudelijke scholing van post-hbo niveau gevolgd. Mag die meetellen voor mijn herregistratie?

Vakinhoudelijke scholingen moeten op post-master niveau zijn en relevant zijn voor het vak van de orthopedagoog. Je toont dit aan door bij het opvoeren van een scholing in je dossier - naast een certificaat - een programma van de gevolgde scholing bij te voegen waaruit blijkt:

  • dat de docenten academisch zijn opgeleid;
  • dat de doelgroep van de scholing bestaat uit academisch geschoolden;
  • wat het aantal contacturen is;
  • welke onderwerpen worden behandeld en op welke wijze.