jaar NVO

Waarom lid worden van de NVO? De voordelen van een lidmaatschap

Een lidmaatschap bij de NVO brengt u talloze voordelen. Niet alleen maakt u deel uit van onze inspirerende ‘community of experts’… met uw lidmaatschap maakt u hét verschil als (ortho)pedagoog!

Samen met onze 9000 leden bent u als (ortho)pedagoog van grote betekenis voor de maatschappij. U maakt immers hét verschil in het leven van kinderen, jongeren, ouders, docenten en begeleiders. Samen geven we u -als (ortho)pedagoog- een krachtige stem.

Als u lid bent van de NVO kunnen uw cliënten zien dat u werkt volgens de beroepscode voor (ortho)pedagogen. Daarnaast kunt u werken aan uw vakbekwaamheid en uw persoonlijke ontwikkeling via intervisie en bij- en nascholing en dit aantonen via een registratie. U blijft op de hoogte van relevante, vakinhoudelijke ontwikkelingen en komt op voor de meerwaarde van pedagogen. Op die manier oefent u uw beroep vakbekwaam én met passie uit!

Bent u nog geen lid? Meldt u dan direct aan!

De voordelen van uw lidmaatschap bij de NVO

Maak deel uit van dé beroepsvereniging voor praktische ondersteuning én belangenbehartiging. Daarmee laat u zien dat u het vak van (ortho)pedagoog serieus neemt.

Daarnaast ondersteunt de NVO u bij uw beroepsoefening met:

  • een helpdesk voor uw beroepsethische vraagstukken
  • beantwoording van uw vakinhoudelijke en beleidsmatige vragen
  • wekelijkse digitale nieuwsbrief en het kwartaal vakblad De Pedagoog
  • registratie en herregistratie; daarmee toont u uw actuele vakbekwaamheid aan
  • workshops en congressen over thema's op uw vakgebied
  • facilitering van netwerken en intervisiegroepen
  • ontwikkeling van richtlijnen en andere professionele standaarden
  • verstrekken van promotiemateriaal waarmee u zich in uw regio kunt profileren
  • informatieverstrekking op het speciale ledendeel van de website over beleidsmatige en politieke ontwikkelingen rondom uw beroep.


Belangenbehartiging

Daarnaast behartigt de NVO uw belangen in onze vele overleggen met de landelijke politiek, rijks- en gemeentelijke overheid, werkgevers, zorgverzekeraars en vele anderen.

Aangesloten bij FBZ en FvOv

De NVO is aangesloten bij werknemersorganisatie FBZ, die de belangen behartigt van zo’n 34.000 hoogopgeleide professionals in de zorg. Alle leden kunnen via FBZ voordelig gebruik maken van arbeidsrechtelijke hulp.

Ook is de NVO aangesloten bij FvOv, die de belangen behartigt voor arbeidsvoorwaarden in het onderwijs. Via hen heeft u als NVO-lid inspraak over uw arbeidsvoorwaarden in cao’s en sociale plannen in de zorg en het onderwijs.

Meer weten? Bekijk de FBZ-factsheet.

Beroepscode en Tuchtrecht

De NVO kent haar eigen Beroepscode. Hiermee garandeert u de kwaliteit van uw beroepsuitoefening. In deze leidraad staan kwalitatieve morele en ethische regels die van belang zijn voor uw rol als (ortho)pedagoog en verplícht zijn voor NVO-leden.

Het Tuchtrecht toetst het beroepsmatig handelen om de kwaliteit te bewaken en te verbeteren. Op die manier blijft u als (ortho)pedagoog zich bewust van uw eigen verantwoordelijkheid.

Accreditatie

De NVO speelt een faciliterende rol in de accreditatie van (ortho)pedagogen. Zo kunt u als lid van de NVO deelnemen aan diverse geaccrediteerde bijeenkomsten. Via de digitale nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van het meest actuele aanbod. Zo u direct of er interessante scholingen voor u beschikbaar zijn.

Word direct lid van de NVO

Maak deel uit van dé beroepsvereniging voor praktische ondersteuning én belangenbehartiging. Daarmee laat u zien dat u het vak van (ortho)pedagoog serieus neemt. Bent u nog geen lid? Meldt u dan direct aan!