jaar NVO

Missie en visie

Missie

De NVO is dé beroepsvereniging van en voor universitair opgeleide pedagogen en orthopedagogen; experts in opvoeding en ontwikkeling. De NVO stelt deze experts in staat hun beroep met passie en vakbekwaam uit te oefenen.

Visie

De NVO wil dat kinderen en jongeren veilig en gezond opgroeien. Een veilige en gezonde opvoedingsrelatie kan voorkomen dat problemen ontstaan en is helpend als zich problemen voordoen. Het internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind en het VN-verdrag inzake de Rechten van Personen met een handicap zijn pijlers voor de NVO.

Wetenschappelijke kennis over opvoeding en ontwikkeling is cruciaal voor effectieve interventies in opvoedingssituaties. Daarom stimuleert en faciliteert de NVO dat leden kennis (blijven) opdoen en dat zij kennis delen.  

Samenwerking, gebaseerd op ‘wie kan wat bijdragen?’ is essentieel; op de werkvloer, tussen professionals onderling, en op beleidsniveau tussen partners die vergelijkbare doelstellingen hebben.

Kernwaarden

De NVO wil zo’n partner zijn: betrouwbaar, integer, proactief en deskundig.