NVO kwaliteitsregistraties: Toon uw vakbekwaamheid

Een NVO lid kan zich registreren in één van onze kwaliteitsregisters. Zodra je je bij de NVO registreert als pedagogisch professional, toon je aan dat je aan de kwaliteitseisen van de beroepsgroep voldoet, vakbekwaam bent en bijblijft in je vak. Jouw cliënten en hun opvoeders of begeleiders hebben recht op deze kwaliteitsborging.

De NVO kent verschillende kwaliteitsregisters:

Wil je je registreren in een van de NVO Kwaliteitsregisters, maar ben je nog geen lid? Meld je dan eerst aan. Ben je al lid? Log dan in bij MijnNVO om je registratie aan te vragen.

Cookies toestaan?

Om deze content te kunnen bekijken, moeten cookies geaccepteerd worden.

Cookie instellingen aanpassen

Kwaliteitsregistratie voor 5 jaar

In de NVO kwaliteitsregisters houd je het volgende overzichtelijk bij:

  • werkervaring
  • scholing
  • andere relevante activiteiten 

Je registreert je elke 5 jaar opnieuw. Op die manier toon je aan dat je je vak bijhoudt middels deskundigheidsbevordering en werkervaring. Dit geldt voor alle registraties, behalve de basisaantekening diagnostiek. Die blijft geldig, zolang je geregistreerd bent als NVO orthopedagoog.

Voor de NVO-kwaliteitsregisters is een inhoudelijk kader opgesteld. In het inhoudelijk kader staat de inhoudelijke en beleidsmatige achtergrond van de herregistratie-eisen voor de NVO-kwaliteitsregisters. Ook geeft het inhoudelijk kader een overzicht van welke werkzaamheden kunnen meetellen voor herregistratie, welke bij- en nascholingen in aanmerking komen, wanneer gevolgde intervisie of supervisie kan meetellen en welke andere deskundigheidsbevorderende activiteiten kunnen meetellen. Het inhoudelijk kader is hieronder te vinden onder Handig om te downloaden.