jaar NVO

NVO kwaliteitsregistraties: Toon uw vakbekwaamheid

Als lid van de NVO kunt u zich registreren in één van onze kwaliteitsregisters. Zodra u zich bij de NVO registreert als pedagogisch professional, toont u dat u aan de kwaliteitseisen van de beroepsgroep voldoet, vakbekwaam bent en bijblijft in uw vak. Uw cliënten en hun opvoeders of begeleiders hebben recht op deze kwaliteitsborging.

De NVO kent verschillende kwaliteitsregisters:

Wilt u zich laten registreren in een van de NVO Kwaliteitsregisters, maar bent u nog geen lid? Meld u zich dan eerst aan. Bent u al lid? Log dan in bij MijnNVO om uw registratie aan te vragen.

Cookies toestaan?

Om deze content te kunnen bekijken, moeten cookies geaccepteerd worden.

Cookie instellingen aanpassen

Kwaliteitsregistratie voor 5 jaar

In het NVO kwaliteitsregisters houdt u onder andere het volgende overzichtelijk bij:

  • werkervaring
  • scholing
  • andere relevante activiteiten 

De combinatie van werkervaring, scholing én reflectie maakt dat cliënten erop kunnen vertrouwen dat u juist voor hún zorgvraag de juiste professional bent, dat u in alle opzichten vakbekwaam bent.

U registreert zich elke 5 jaar opnieuw. Op die manier toont u aan dat u uw vak bijhoudt middels deskundigheidsbevordering en werkervaring. Dit geldt voor alle registraties, behalve de basisaantekening diagnostiek. Die blijft geldig, zolang u geregistreerd bent als basis-orthopedagoog.

Voor de NVO-kwaliteitsregisters is een inhoudelijk kader opgesteld. In het inhoudelijk kader vindt u de inhoudelijke en beleidsmatige achtergrond van de herregistratie-eisen voor de NVO-kwaliteitsregisters. Ook geeft het inhoudelijk kader een overzicht van welke werkzaamheden kunnen meetellen voor uw herregistratie, welke bij- en nascholingen in aanmerking komen, wanneer gevolgde intervisie of supervisie kan meetellen en welke andere deskundigheidsbevorderende activiteiten kunnen meetellen. Het inhoudelijk kader is hieronder te vinden onder Handig om te downloaden.