Magazine de Pedagoog

De Pedagoog is een uitgave van de NVO en informeert over wetenschappelijke en beroepsontwikkelingen binnen de pedagogiek. Het blad verschijnt 4x per jaar in een oplage van ruim 10.000 exemplaren. Deze wordt verzonden aan leden van de NVO en andere geïnteresseerden.

Artikelen

De omslagartikelen van het blad de Pedagoog zijn hieronder en via het linkermenu (archief) te downloaden. Wil je één van de bladen in zijn geheel downloaden dan kan dit alleen via het ledengedeelte van deze website. 

Heb je vragen over de inhoud, wil je een advertentie plaatsen of een papieren versie ontvangen neem dan contact op met Anoesjka Peters - van Leur, medewerker communicatie. 

De Pedagoog 2024

De Pedagoog 2023

De Pedagoog 2022

De Pedagoog 2021