NVO Onderzoeksfonds

De missie van de NVO is om experts in te staat stellen hun beroep met passie en vakbekwaam uit te oefenen. Hier vloeit de ambitie uit voort om de inzet van wetenschappelijke kennis bij opvoed- en ontwikkelingsvraagstukken te bevorderen. Om die reden is in 2022 het NVO Onderzoeksfonds in het leven geroepen.

NVO Onderzoeksfonds

De NVO kent maximaal twee keer per jaar een subsidie toe voor onderzoek binnen het domein van de (ortho)pedagogiek. Het gaat om een subsidie van maximaal 25.000 euro incl. btw per ronde. 

Hoe aanvragen?

Je kan nu je aanvraag indienen! Vanaf 1 mei 2023 tot en met 29 september 2023 staat de de tweede subsidieronde open.

Wie kan aanvragen?

Het onderzoek wordt ofwel door een (ortho)pedagoog/onderwijskundige uitgevoerd, ofwel in samenwerking met een (ortho)pedagoog/onderwijskundige.

Heb je al eerder een onderzoeksaanvraag ingediend? Die kun je opnieuw indienen. Wel moet je aangeven wat veranderd is in vergelijking met de eerder aanvraag. De NVO-commissie wetenschap toetst de hernieuwde aanvraag dan opnieuw op alle criteria en weegt die af tegen andere ingediende aanvragen.

De NVO financiert alleen onderzoek waarbij ethische toetsing heeft plaatsgevonden op het moment dat met de dataverzameling wordt gestart.

Procedure beoordeling

De commissie wetenschap beoordeelt elke aanvraag afzonderlijk op basis van de vastgestelde beoordelingscriteria. Naast de leden van de commissie wetenschap is het ook mogelijk dat (externe) deskundigen ingeschakeld worden voor het verkrijgen van een onafhankelijk advies.

Correspondentie over de uitslag van de procedure geschiedt schriftelijk; bezwaar tegen de genomen beslissing is niet mogelijk. 

Bij vragen kan je contact opnemen met Romy Mansvelt via onderzoeksfonds@nvo.nl

Documenten en links

Subsidieronde 1 (maart 2023)

De NVO heeft in maart 2023 een subsidie van 25.000 euro toegekend aan het onderzoeksvoorstel van Renate Buisman met de titel: ‘Vaderschap in de eerste 1000 dagen na een verleden van kindermishandeling: een gemengde methoden onderzoek naar stress, welzijn en opvoedgedrag.’  > Lees hier verder

Waarom lid worden van de NVO?

Wij ondersteunen jouw beroepsuitoefening middels de organisatie van workshops, congressen, netwerkbijeenkomsten en intervisiegroepen. Behaal registraties en herregistraties om jouw vakbekwaamheid te toetsen of raadpleeg de helpdesk voor beroepsethische vraagstukken.

Bekijk lidmaatschap