Wat is de toegevoegde waarde van de OG in de individuele gezondheidszorg?

De NVO vindt dat de cliënt centraal moet staan in een transparant beroepengebouw en dat de juiste professional op de juiste plek moet worden ingezet. Voor de NVO is vanzelfsprekend dat, zoals o.a. de commissie Meurs nadrukkelijk bepleitte, de specifieke zorgvraag of -behoefte van (specifieke groepen) cliënten daarbij het uitgangspunt moet zijn. Kinderen, jongeren, verstandelijk of meervoudig gehandicapten én hun ouders of (beroeps)opvoeders vormen samen een grote groep cliënten in de individuele gezondheidszorg. Als samenleving vinden we hen ook een uiterst belangrijke groep; zowel vanuit participatiedoelstellingen als om, uiteindelijk, kostenbesparend te kunnen zijn. Die groep kenmerkt zich doordat zij zich in een pedagogische afhankelijkheidsrelatie bevinden. En dát vergt een specifieke expertise die met de orthopedagoog generalist op postmasterniveau beschikbaar is.

De orthopedagoog generalist gaat uit van de rechten van het kind en van de rechten van de persoon met een handicap. Beide cliëntgroepen kenmerken zich doordat zij zich in een pedagogische afhankelijkheidsrelatie bevinden. Meestal zijn pedagogische relaties beschermend en bevorderen zij ontwikkeling. Daarom leidt het benutten en versterken van de beschermende factoren in die relaties tot het zo optimaal mogelijk functioneren van individuele cliënten. Soms echter ligt de oorzaak van individuele gedrags-, leer- of ontwikkelingsvraagstukken juist in een niet goed functionerende of verstoorde pedagogische relatie. De orthopedagoog generalist is een expert als het gaat om het benutten van die pedagogische relatie om individuele gezondheid van kinderen, jeugdigen én volwassenen te bevorderen. Hij is ook een expert in herstel en ontwikkeling daarvan, in situaties waarin de pedagogische relatie oorzaak is van een individueel gezondheidsvraagstuk.