Wat gebeurt er als ik niet vóór 1 januari 2023 klaar ben met mijn individuele opleidingstraject?

Als u het opleidingstraject niet vóór 1 januari 2023 af maakt, dan kunt u zich niet registreren in het BIG-register. Ook is er dan geen mogelijkheid meer om je te registreren bij de NVO. Maak dus voor uzelf goed de afweging of deze termijn haalbaar is, voordat u uw traject verder voort zet.