Kom ik in aanmerking voor een BIG-registratie als ik een individueel opleidingstraject heb doorlopen?

Ja. De NVO heeft er altijd voor gepleit bij het formuleren van de (opleidings)eisen voor BIG-registratie dat iedereen die nu een OG registratie heeft bij de NVO, ongeacht de route, o.b.v. het NVO-certificaat over kan naar het BIG-register. Dit staat ook in het Opleidingsbesluit OG. Hierin is een overgangsrecht opgenomen voor iedereen die op 1 januari 2020 al een registratie had als OG bij de NVO.

Op grond van deze regeling wordt het bezit van een NVO-certificaat, gelijkgesteld met het bezit van een getuigschrift waaruit blijkt dat een opleiding tot orthopedagoog-generalist van een aangewezen opleidingsinstelling is afgerond. OG’ers kunnen zich tot één jaar na inwerkingtreding van de wet met hun NVO-certificaat aanmelden voor een BIG-registratie. Om de titel OG te kunnnen blijven voeren, moet je je als OG'er vóór 30 juni 2020 registreren in het BIG-register.