Kom ik in aanmerking voor een BIG-registratie als ik een diploma heb van een reguliere OG-opleiding?

Ja. In het Opleidingsbesluit OG is een overgangsrecht opgenomen voor iedereen die op 1 januari 2020 al een registratie had als OG bij de NVO.

Inschrijving in het BIG-register is mogelijk met een diploma van een aangewezen universitaire opleiding (pedagogische wetenschappen, psychologie of gezondheidswetenschappen) én een getuigschrift waaruit blijkt dat een specifieke opleiding tot orthopedagoog-generalist is afgerond.