Kan ik mijn SKJ-registratie als OG’er opzeggen als ik me heb geregistreerd in het BIG-register?

De Jeugdwet gaat er vanuit dat jeugdhulp wordt verleend door geregistreerde professionals, dit zijn professionals die SKJ of BIG-geregistreerd zijn. Per 1 oktober 2020 heeft VWS het Besluit Jeugdwet aangepast. In artikel 1.1 wordt de orthopedagoog-generalist hier nu ook als BIG beroep genoemd. Dit betekent dat een OG met BIG-registratie voldoet aan de definitie van geregistreerde professional conform de Jeugdwet. Het is niet meer vereist om daarnaast tevens SKJ geregistreerd te zijn.