Kan ik mij met mijn registratie als OG, behaald via de tijdelijke wegingsregeling (TWR), ook registreren in het BIG-register?

Ja dit kan, als u op basis van uw TWR opleidingstraject uw OG-registratie bij de NVO vóór 1 januari 2023 heeft behaald. Op basis van uw NVO registratie kunt u zich dan aanmelden bij het BIG-register.