Kan elke OG-er zich registreren in het BIG-register?

Elke OG’er heeft in de basis het recht om opgenomen te worden in het BIG-register. Het maakt dus niet uit of je als OG’er werkzaam bent in de jeugdhulp, de volwassenen-ggz, de gehandicaptenzorg of het onderwijs. Als je voldoet aan de eisen zoals deze zijn gesteld in het Opleidingsbesluit, dan is het mogelijk om een aanvraag tot registratie in te dienen bij het BIG-register.