Kan een BIG-geregistreerde OG-er straks ook regiebehandelaar zijn in de volwassen-GGZ?

In theorie kan een OG straks ook regiebehandelaar zijn in de volwassenen GGZ, net zoals een GZ-psycholoog dat nu kan. Dat is echter niet per definitie geregeld met opname in het BIG-register. Dat betekent ook dat er zaken aangepast moeten in het Kwaliteitsstatuut. Daar zitten we als NVO boven op.