Gelden er ook herregistratie-eisen als ik mij als OG heb geregistreerd in het BIG-register?

Momenteel geldt er nog geen herregistratie voor de orthopedagoog-generalist in het BIG-register. Op het moment dat herregistratie gaat gelden, worden alle in het BIG-register geregistreerde orthopedagoog-generalisten hierover geïnformeerd door het CIBG en wordt de uiterste herregistratie datum (UHD) vastgesteld.

Op het moment dat deze herregistratieregeling ingaat, gaan er alleen eisen gelden op het gebied van werkervaring.