Wat betekent opname van de OG in de BIG voor samenwerking met andere beroepsbeoefenaren?

Net als andere professionals die een (basis)beroep in het kader van de Wet BIG uitoefenen moet de orthopedagoog generalist de grenzen van zijn vakbekwaamheid kennen, kunnen inschatten wanneer er andere expertise nodig is en die vervolgens betrekken. Dat kán bijvoorbeeld een gezondheidszorgpsycholoog of een klinisch psycholoog of psychiater zijn. Maar omgekeerd zou net zo vanzelfsprekend moeten zijn: daar waar een diagnose moet worden vertaald in een behandeling waarbij de diverse pedagogische relaties moeten worden benut, op één lijn moeten komen of grondig moeten verbeterd, zouden andere disciplines een beroep moeten doen op een orthopedagoog generalist.