Geaccrediteerde universitaire opleidingen in (ortho)pedagogiek

In onderstaand overzicht vind je de geaccrediteerde universitaire masteropleidingen voor de NVO Orthopedagoog en NVO Pedagoog.

Inhoudsopgave

  Na afronding van één van deze studies ontvang je van de examencommissie van de universiteit de Verklaring t.b.v. NVO Orthopedagoog/Pedagoog. Deze verklaring heb je nodig voor de digitale aanvraag.

  Hieronder download je per masteropleiding een overzicht van de geaccrediteerde opleidingen:

  Voor het Kwaliteitsregister NVO pedagoog

  Voor het register NVO pedagoog zijn de volgende universitaire masteropleidingen geaccrediteerd:

  Universiteit Utrecht (UU)

  Erasmus Universiteit Rotterdam

  Universiteit van Amsterdam (UvA)

  Radboud Universiteit Nijmegen (RU)

  Vrije Universiteit Amsterdam (VU)

  Universiteit Leiden (UL)

  Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

  Voor het Kwaliteitsregister NVO orthopedagoog

  Voor het register NVO basis orthopedagoog zijn de volgende universitaire masteropleidingen geaccrediteerd:

  Universiteit van Amsterdam (UvA)

  Vrije Universiteit van Amsterdam (VU)

  Universiteit Utrecht (UU)

  Universiteit Leiden (UL)

  Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

  Erasmus Universiteit Rotterdam

  Radboud Universiteit Nijmegen (RU)

  Voor alle universitaire opleidingen geldt dat er een stage van minimaal 19 EC's deel uitmaakt van het programma. Het kan voorkomen dat er andere verplichte praktijkuren zijn die gelieerd zijn aan de stage, deze kunnen meetellen voor deze EC's. 

  Accreditatie-aanvraag indienen voor uw universitaire masteropleiding?

  Universiteiten kunnen een accreditatie-aanvraag indienen voor het register NVO Orthopedagoog en het register NVO Pedagoog. Lees allereerst hoe je een aanvraag indient en aan welke eisen de opleiding dient te voldoen: