Geaccrediteerde universitaire opleidingen in (ortho)pedagogiek

In onderstaand overzicht vindt u de geaccrediteerde universitaire masteropleidingen voor de NVO Basis Orthopedagoog en NVO Basis Pedagoog.

Inhoudsopgave

  Na afronding van één van deze studies ontvangt u van de examencommissie van de universiteit de Verklaring t.b.v. NVO Basis Orthopedagoog/Pedagoog. Deze verklaring heeft u nodig voor de digitale aanvraag.

  Hieronder downloadt u per masteropleiding een overzicht van de basisvakken:

  Voor het Kwaliteitsregister NVO basis pedagoog

  Voor het register NVO basis pedagoog zijn de volgende universitaire masteropleidingen geaccrediteerd:

  Universiteit Utrecht (UU)

  Erasmus Universiteit Rotterdam

  Universiteit van Amsterdam (UvA)

  Radbout Universiteit Nijmegen (RU)

  Vrije Universiteit Amsterdam (VU)

  Universiteit Leiden (UL)

  Voor het Kwaliteitsregister NVO basis orthopedagoog

  Voor het register NVO basis orthopedagoog zijn de volgende universitaire masteropleidingen geaccrediteerd:

  Universiteit van Amsterdam (UvA)

  Vrije Universiteit van Amsterdam (VU)

  Universiteit Utrecht (UU)

  Universiteit Leiden (UL)

  Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

  Erasmus Universiteit Rotterdam

  Radboud Universiteit Nijmegen (RU)

  Voor alle universitaire opleidingen geldt dat er een stage van minimaal 19 EC's deel uitmaakt van het programma. Het kan voorkomen dat er andere verplichte praktijkuren zijn die gelieerd zijn aan de stage, deze kunnen meetellen voor deze EC's. 

  Accreditatie-aanvraag indienen voor uw universitaire masteropleiding?

  Universiteiten kunnen een accreditatie-aanvraag indienen voor het register NVO Basis Orthopedagoog en het register NVO Basis Pedagoog. Lees allereerst hoe u een aanvraag indient en aan welke eisen de opleiding dient te voldoen: