Accreditatie-aanvraag voor een universitaire masteropleiding

De NVO kent twee registraties op universitair masterniveau: het register NVO orthopedagoog en het register NVO pedagoog.

In de registratiebrochure op deze pagina vind je de beschrijving en eisen voor deze registraties. Bij de registratie NVO orthopedagoog kan ook de NVO basisaantekening diagnostiek worden behaald.

Universiteiten kunnen een accreditatie-aanvraag indienen voor deze registraties.

Accreditatie-aanvraag indienen voor universitaire masteropleidingen

  • Download het invulschema voor:
  • Koppel de vakken aan de theorie-eisen en bijbehorende EC's
  • Stuur tevens een compleet vakkenoverzicht en vakkenbeschrijving uit de studiegids
  • Voeg een beschrijving toe van eisen aan de stage (vereist)

Accreditatie-aanvragen worden beoordeeld door de Accreditatiecommissie NVO Orthopedagoog/Pedagoog. Er zijn geen kosten verbonden aan deze aanvraag.

Stuur de aanvraag met alle stukken per mail naar info@nvo.nl, onder vermelding van "Accreditatie aanvraag".