Accreditatie-aanvraag voor een universitaire masteropleiding

De NVO kent twee registraties op universitair masterniveau: het register NVO basis-orthopedagoog en het register NVO basis-pedagoog.

In de beide registratiebrochures op deze pagina vindt u de beschrijving en eisen voor deze registraties. Bij de registratie NVO basis-orthopedagoog kan ook de NVO basisaantekening diagnostiek worden behaald.

Universiteiten kunnen een accreditatie-aanvraag indienen voor deze registraties.

Accreditatie-aanvraag indienen voor universitaire masteropleidingen

  • Download het invulschema voor:
  • Koppel de vakken aan de theorie-eisen en bijbehorende EC's
  • Stuur tevens een compleet vakkenoverzicht en vakkenbeschrijving uit de studiegids
  • Voeg een beschrijving toe van eisen aan de stage (vereist)

Accreditatie-aanvragen worden beoordeeld door de Accreditatiecommissie NVO Basis Orthopedagoog/Pedagoog. Er zijn geen kosten verbonden aan deze aanvraag.

Stuur de aanvraag met alle stukken per mail naar info@nvo.nl, onder vermelding van "Accreditatie aanvraag".