Overzicht geaccrediteerde masteropleidingen

In onderstaand overzicht vindt u de geaccrediteerde universitaire masteropleidingen voor de NVO Basis Orthopedagoog en NVO Basis Pedagoog. Na afronding van één van deze studies ontvangt u van de examencommissie van de universiteit de Verklaring t.b.v. NVO Basis Orthopedagoog/Pedagoog. Deze verklaring heeft u nodig voor de digitale aanvraag.

Voor het register NVO Basis Pedagoog

Universiteit Utrecht: Master Maatschappelijke Opvoedings Vraagstukken

Erasmus Universiteit Rotterdam: Onderwijswetenschappen regulier
Erasmus Universiteit Rotterdam: Onderwijswetenschappen premaster
Erasmus Universiteit Rotterdam: Gezinspedagogiek regulier
Erasmus Universiteit Rotterdam: Gezinspedagogiek premaster

Universiteit van Amsterdam: Pedagogische wetenschappen en master Preventieve jeugdhulp en opvoeding/Youth at risk

Radboud Universiteit: Pedagogische Wetenschappen Regulier
Radboud Universiteit: Pedagogische Wetenschappen Alpo
Radboud Universiteit: Pedagogische Wetenschapen via premaster

Vrije Universiteit Amsterdam (VU)

Universiteit Leiden: Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen en Masteropleiding Education and Child Studies

 

Voor het register NVO Basis Orthopedagoog

Universiteit van Amsterdam (UvA) (Forensische) orthopedagogiek
Universiteit van Amsterdam (UvA) Researchmaster Child Development and Education

Vrije Universiteit van Amsterdam (VU)

Universiteit Utrecht (UU) Orthopedagogiek
Universiteit Utrecht (UU) EDSCI
Universiteit Utrecht (UU) DASCA
Universiteit Utrecht (UU) Orthopedagogiek via premaster

Universiteit Leiden (UL) Leerproblemen
Universiteit Leiden (UL) Orthopedagogiek
Universiteit Leiden (UL) Forensische gezinspedagogiek
Universiteit Leiden (UL) Kinderen met leer -en gedragsproblemen in het onderwijs

Rijksuniversiteit Groningen (RUG) Orthopedagogiek
Rijksuniversiteit Groningen (RUG) Orthopedagogiek via premaster

Erasmus Universiteit Rotterdam: Orthopedagogiek regulier
Erasmus Universiteit Rotterdam: Orthopedagogiek premaster

 

Radboud Universiteit Nijmegen (RU) Regulier
Radboud Universiteit: Pedagogische Wetenschappen via premaster
Radboud Universiteit Nijmegen (RU) Alpo
Radboud Universiteit Nijmegen (RU) De BAMA-opleiding (Pedagogische Wetenschappen Bachelor gevolgd door) Research Master Behavioural Science, met uitzondering van
- de klinische stage
- de minor research proposal*
*in geval de major variant onderdeel van het programma uit maakt, is deze uitzondering niet van toepassing

Voor alle universitaire opleidingen geldt dat er een stage van minimaal 19 EC's deel uitmaakt van het programma. Het kan voorkomen dat er andere verplichte praktijkuren zijn die gelieerd zijn aan de stage, deze kunnen meetellen voor deze EC's.