Kwaliteitsregister NVO orthopedagoog Registratie

Welke verklaring is de juiste voor het behalen van de registratie?

Uw bul of supplement bij het diploma is niet hetzelfde als de bedoelde verklaring.

De examencommissie van de universiteit waaraan u bent afgestudeerd, verstrekt de Verklaring t.b.v. de NVO Basis-Orthopedagoog. Op deze verklaring (verdeeld in basisvakken, hulpverleningsvakken en onderzoek) staat expliciet vermeld dat u heeft voldaan aan de eisen voor de registratie NVO Basis-Orthopedagoog, dan wel aan welke eisen u nog niet heeft voldaan.

Verklaring opvragen bij uw universiteit

U kunt de verklaring opvragen bij de universiteit (examencommissie) - Deze wordt niet door de NVO opgesteld. 

Bent u voor 2000 bent afgestudeerd? Dan heeft u deze verklaring niet ontvangen. In dat geval voegt u een compleet vakkenoverzicht toe in uw aanvraag en gegevens m.b.t. de 5-jaar-regeling.