Kwaliteitsregister NVO orthopedagoog Registratie

Ik heb de verklaring NVO Basis-Orthopedagoog ontvangen bij het afstuderen. Wanneer moet ik de aanvraag voor de registratie indienen?

Er is geen geldigheidstermijn aan de verklaring. U kunt met deze verklaring de aanvraag ook op een later moment bij de NVO indienen.

Wanneer u de aanvraag voor de registratie meer dan 5 jaar na afstuderen indient, geldt voor u de 5-jaarregeling.