Kwaliteitsregister NVO orthopedagoog Registratie

Ik ben al langer geleden, voor het jaar 2000, afgestudeerd en heb geen Verklaring NVO Basis-Orthopedagoog afgegeven door de examencommissie.

Uw universitaire opleiding zal wellicht niet op alle vereiste onderdelen voldoen aan de eisen voor deze registratie.  U  kunt een aanvraag indienen en als bijlagen meesturen: 

  • Kopie van uw bul
  • Een compleet vakkenoverzicht

De NVO zal dan beoordelen aan welke onderdelen nog voldaan moet worden via het volgen van cursorisch onderwijs (postacademisch onderwijs/contractonderwijs) om alsnog aan de eisen te kunnen voldoen.

De NVO heeft hiervoor geen ‘goedgekeurde’ cursussen. U kunt deze zelf zoeken en voorleggen aan de NVO met de vraag of het betreffende onderwijs voldoet. Voor u geldt daarnaast de 5-jaarregeling.