Kwaliteitsregister NVO orthopedagoog Deskundigheidsbevordering

Wat zijn de richtlijnen voor intervisie?

Voor de herregistratie moet u minimaal 40 uur intervisie en/of supervisie volgen.

Het is belangrijk dat u de presentie van de intervisiebijeenkomsten bijhoudt via een getekende presentielijst, waarop ook de data en duur van de bijeenkomsten worden vermeld. U kunt bijvoorbeeld per jaar een presentielijst bijhouden.

Download hieronder de richtlijnen waaraan intervisie moet voldoen.