Kwaliteitsregister NVO orthopedagoog Deskundigheidsbevordering

Hoe houd ik presentie van intervisie bij?

Bij elke bijeenkomst tekenen de aanwezigen een presentielijst. U kunt dit dan bijvoorbeeld per jaar invoeren in uw PE-dossier. Gebruik hiervoor het NVO format (zie hieronder).