Kwaliteitsregister NVO orthopedagoog Deskundigheidsbevordering

Kan het volgen van supervisie ook meetellen?

Voor de herregistratie NVO Basis-Orthopedagoog kan het volgen van supervisie inderdaad ook (optioneel) worden opgevoerd als deskundigheidsbevordering onder 'intervisie en/of supervisie volgen'.

De supervisor hoeft hiervoor niet verplicht een NVO-supervisor zijn. De supervisor moet voldoen aan de eisen om te kunnen superviseren voor de NVO Basisaantekening diagnostiek, zoals: een supervisor K&J-psycholoog NIP of een gz-psycholoog met minimaal 5 jaar werkervaring als zodanig. Houdt u er wel rekening mee dat deze supervisie niet kan meetellen voor een eventueel opleidingstraject tot OG.

Voor het aantonen van supervisie moet er een ondertekende supervisieverklaring worden ingevoerd in uw dossier (Periode, aantal contacturen, naam en kwalificaties supervisor, naam supervisant en in het kader waarvan werd de supervisie gevolgd).